HledatMapa stránek

 a Výstava - pozvánka

Příběh kapky

Jaroslav Heyrovský a jeho životní příběh - putovní výstava Příběh kapky

 

*******AKTUÁLNĚ *****

 

 

27. března uplynulo 53 let od smrti Jaroslava Heyrovského. Jeho životní cestu od pokusů doma v  kuchyni až k Nobelově ceně líčí článek Příběh kapky: Cesta k Nobelově ceně, krerý jsme připravili pro  časopis Týden Historie 1/2020
(přečti zde).

H01_titulkanaweb.jpg

 

Připravujeme kreslenou knížku o Heyrovského cestě k Nobelově ceně pro děti a žáky žákladní školy.

 

I v roce 2020 připravujeme další dvě expozice putovní výstavy (32. a 33). Zájem projevilo Gymnázium Hejčín z Olomouce a PřF Univerzity Hradec Králové. Plánované  termíny ale budeme muset kvůli coronavirové infekci a sní spojenými omezeními, bohužel posunout na druhou polovinu roku.

 
 

Všemi dosavadními 31 zastaveními výstavy se můžete brouzdat  v odkazu FOTOGRAFIE pod jednotlivými městy....

 


**************** o nás v médiích... **********************26.3.2013 tým pořadu ČT RETRO natáčel na naší výstavě díl k roku 1959 připomínající téma J. Heyrovského a jeho Nobelovy ceny (spustit pořad RETRO 1959 vysílaný Českou televizí;     spustit další pořad -  ke 120. výročí narození J.Heyrovského ). Pořad byl několikrát reprízován a považujeme jej za nejzdařilejší novodobý snímek natočený o této osobnosti. Je unikátní i v tom, že je v něm zachycena expozice ve škole BiGY ve Žďáru n. Sázavou.

 

Další pořady a články o výstavě hledejte v odkazu NAPSALI O NÁS.

 

**********************************************

 

Doprovodný program výstavy je stále v plném proudu  -  dosud celkem 158 popularizačních přednášek o J. Heyrovském ( "Jaroslav Heyrovský, bádající objevující") či komentovaných prohlídek výstavy nebo pořadů o J.Heyrovském  navštívilo  již 8 090 studentů či žáků ZŠ a zájemců  z veřejnosti. Vedle historie se také dozvěděli i o současné vědě a  výzkumu  v oboru fyzikální chemie v ÚFCH JH. A předpokládáme, že si již nespletou polarografii s polygrafií.

web_DSC_1536.jpg15_12_DSC_0376.JPG


I nadále  pokračujeme v pořádání přednášek o J.Heyrovském, ústav  nebude  vyčleňovat speciální termíny a každý pedagog si "svůj"  termín dohodne dle svých časových možností, přednášku přijedeme přednést i do Vaší školy. Při tom se budeme snažit maximálně Vám vyjít vstříc. Zájemci včas prosím kontaktujte Dr. Stejskalovou.


15_12_DSC_0372.JPG

 

Fota: Hana Francová a  Květa Stejskalová, archiv  ÚFCH JH

 

*****

 

Putovní výstava byla  vytvořena v roce 2009 k 50. výročí Nobelovy ceny udělené Jaroslavu Heyrovskému a představuje na fotografiích, filmech, písemných dokumentech a dalších exponátech (např. vývojová řada několika polarografů) příběh Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny za chemii.

 

Každý příběh má svůj začátek i konec. Začátek tohoto příběhu by mohl znít například takto:

heyrovsky.jpg


„…10. února 1922 byla poprvé v jedné z laboratoří Karlovy university v Praze zaznamenána polarizační křivka se rtuťovou kapkovou elektrodou a téhož roku v „Chemických listech“ vyšla práce „Elektrolysa se rtuťovou kapkovou kathodou". První křivky závislosti elektrolytického proudu na napětí vkládaném na elektrody byly zaznamenávány ručně, v roce 1924 pak byl sestaven přístroj k jejich automatickému fotografickému záznamu. Přístroj byl nazván „polarograf“, protože byl určen k zápisu polarizačních křivek; podle něj pak dostala název i nová metoda.“


A konec?

 

„…. k řadě ocenění, která za svou práci Jaroslav Heyrovský obdržel, se pak v roce 1959 připojila nejvyšší pocta mezinárodní, jaké může vědec dosáhnout. Akademiku Heyrovskému byla jako prvnímu Čechoslováku udělena Nobelova cena za objev a rozvinutí polarografické analytické metody.”

 

Výstava se snaží přiblížit návštěvníkům osobnost Jaroslava Heyrovského (20.12.1890-27.3.1967), vědce, který svůj život věnoval bádání v oboru fyzikální chemie a po objevení polarografie vybudoval na Karlově universitě polarografickou školu, později v rámci Čs. akademie věd vedl Polarografický ústav, a Československo se tak stalo centrem výzkumu v polarografii pro celý svět, neboť do Československa přijížděli vědci a studenti z celého světa učit se této nové metodě, jež měla posléze široké užití v oborech, jako bylo zdravotnictví, hutnictví, těžká chemie, potravinářství či životní prostředí. Jeho vědecká práce byla teprve po 37 letech od objevu oceněna Nobelovou cenou.

 

Výstava putuje po českých městech již devátým rokem, a stala se tak vyhledávaným a osvědčeným výukovým prostředkem představujícím Jaroslava Heyrovského a některé chemické obory  žákům středních a základních škol.

 

Autoři expozice: Ing. Květa Stejskalová, CSc., Michael Heyrovský, Ph. D. († 12.dubna 2017)
a Prof. RNDr. Robert Kalvoda, DrSc. ( † 2.srpna 2011).

 

Garantem výstavy je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, v.v.i.,

z jehož archivu pocházejí přístroje, filmový materiál a řada fotografií a písemných dokumentů tvořících expozici.

Generálním partnerem výstavy se stala v roce 2019 firma METROHM ČR, s.r.o., dceřinná společnost švýcarské firmy METROHM, dovozce a dodavatel špičkových analytických přístrojů včetně polarografu.

 

Některé dokumenty a fotografie byly pro pořízení kopií zapůjčeny rodinou Dr. M. Heyrovského.

 

Nad výstavou převzali záštitu představitelé některých partnerů:

 • děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
 • děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice;
 • ředitel Centra materiálového výzkumu Univerzity Pardubice;
 • ředitel Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně;
 • předsedkyně správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského;
 • děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;
 • vedoucí Odboru kultury ÚMČ Prahy 8;
 • ředitel Muzea Vysočiny Jihlava;
 • generální ředitel a předseda představenstva SPOLCHEMIE, a.s.;
 • děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze;
 • primátor města Děčín;
 • ředitel SPŠCHG akademika Heyrovského  v  Ostravě-Zábřehu;
 • ředitelka SPŠ chemické a stavební v Ústí nad Labem;
 • ředitelka ZŠ Koperníkova v Teplicích;
 • ředitel Biskupského gymnázia ve Žďáru n.Sázavou;
 • ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ze Železného Brodu;
 • ředitel Gymnázia Mozartova v Pardubicích;
 • ředitel Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova;

 

 

 

 

 

 


Organizátor


UFCH JH-Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

3 nástroje-Tři nástroje akademického pracoviště jako odpověď na otázku, jak účinně zapojit mladou generaci do vědy a výzkumu

Partneři


AV CR-Akademie věd České republiky

DataApex s.r.o.-DataApex s.r.o.

Hvězdárna Brno-Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědecká fakulta UK v Praze-Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze

Univerzita Pardubice-Univerzita Pardubice

Nadační fond Jaroslava Heyrovského-Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Sigma Aldrich-Sigma Aldrich

Merck spol. s r. o.-Merck spol. s r. o.

Praha 8-MČ Praha 8

Československý časopis pro fyziku-Československý časopis pro fyziku

Nanopin-Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství NANOPIN

ATG s.r.o.-ATG s.r.o.

MFF UK-MFF UK

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci-Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

SPŠCHG Akademika Heyrovského v Ostravě-SPŠCHG Akademika Heyrovského v Ostravě

Bochemie Group-Bochemie Group

BorsodChem MCHZ, s.r.o.-BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o.-Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o.

Muzeum Vysočiny Jihlava-Muzeum Vysočiny Jihlava

Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem-Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem

Spolchemie-Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie), a.s.

Pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně-Pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně (Katedra softwarového inženýrství v ekonomii)

Základní škola Koperníkova v Teplicích-Základní škola Koperníkova v Teplicích

Biskupské gymnázium-Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod-Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

Vítkov-Oficiální stránky města Vítkov

Gymnázium J.Heyrovského-Gymnázium J.Heyrovského

Gymnázium Mozartova Pardubice-Gymnázium Mozartova Pardubice

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova-Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Gymnázium Uherské Hradiště-Gymnázium Uherské Hradiště

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta technologická 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova-Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova
Liberec
O výstavě | Info pro návštěvníky | Doprovodné akce | Fotografie | Video | Partneři | Pro školy | Autorský tým | Kniha návštěv | Napsali o nás
Copyright©2020 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist