HledatMapa stránek

 a Výstava - pozvánka

Příběh kapky

Doprovodné akce

 
 

Nejprve se vyzkoušejte z chemie - navštivte odkaz PRO ŠKOLY... a zjistíte, zda jste zde správně  :o)

----------------------------------------------------


 

Promítání filmů o J. Heyrovském a polarografii z archivu ÚFCH JH

 

V průběhu výstavy někdy běží jako součát expozice nekonečná filmová smyčka, která na řadě archivních snímků z 50.- 60. let o J.Heyrovském a výzkumu jeho týmu v oboru polarografie dokreslí vystavené exponáty a postery.

 
 

Přednášky pro veřejnost

V minulosti své přednášky pro veřejnost připravili Dr. Michael Heyrovský, syn a žák, který také výzkumu v oboru polarografie věnoval svůj vědecký život (zemřel v dubnu 2017), a profesor  Robert Kalvoda (zemřel v srpnu 2012), další z žáků prof. Heyrovského a dlouholetý vědec v oboru elektrochemie. S polarografií procestoval téměř celý svět a své zážitky a vzpomínky shrnul v knize „S polarografií kolem světa“.

 
 

RK_MH.JPG

web_DSC_1486.JPG

Oba polarografisty zachycuje snímek z roku 1961 (přednášky v Budapešti)
a z roku 2008 (příprava výstavy). Jak ten čas letí........

 

Nyní profesora Heyrovského představují přednášky Dr. K. Stejskalové např. s titulem Jaroslav Heyrovský bádající, objevující.

 
 

Program pro studenty SŠ a žáky ZŠ

 

Pro středoškolské studenty a žáky II. stupně škol základních je připraven program popularizační přednášky "Jaroslav Heyrovský bádající, objevující" věnované postavě J.Heyrovského. Představí jej nejen jako vědce, ale i jako člověka, tj. otce, manžela, pedagoga... Dr.K. Stejskalová svou hodinovou přednášku proloží promítáním některých archivních snímků. V případě zájmu pedagoga  studenti  obdrží  k tématu pracovní list (ZŠ a SŠ úroveň) shrnující přednesené téma (zábavnou formou).

 

webDSC_1539.jpg

 

Ilustrační foto - studenti v Brdičkově posluchárně na přednášce....

 
 
Kapacita Brdičkovy posluchárny je maximálně 100  (případně až 110) míst.

Proto je nutné svá místa rezervovat.

 

Pro přednášku  ústav již nebude  vyčleňovat speciální termíny a každý pedagog si "svůj"  termín dohodne dle svých časových možností. Maximálně se Vám budeme snažit vyjít vstříc. Volná kapacita je k dispozici případným  dalším pedagogům se svými studenty. Zájemci včas prosím kontaktujte Dr. Stejskalovou.

 

 

Stručný přehled proběhlých 180 přednášek či komentovaných prohlídek a pořadů o J. Heyrovském  (dosud již  8 850 !!! návštěvníků ):

 

 

Rok 2022

I tento rok je poznamenám mírnou absencí presenčních akcí. A tak přednášky o J.Heyrovském byly předneseny opět on line přes PC (např. pro žáky ZŠ Hroznová v Brně, 21.3. a 8.4.), nebo byly natočeny a archivovány na kanálu Youtube (přednáška a natáčení pro Nadaci Orlane Unipetrol v Gymnázium Litoměřice, 11.2.), či byly součástí programu 33. výstavy Příběh kapky (přednášky pro studenty v Gymnáziu Mozartova Pardubice, červen 2022).

I studenti a žáci na programech koncem školního roku či účastníci našich letních škol si vyslechli životní příběh J. Heyrovského  (Nanoškola 2022, biochemkurz  Uhlík v Boru aj.).

 

 


**************** Archiv akcí v letech 2009 -  2021 ****************


Roky 2020 a 2021

byly poznamenány covidovými uzavírkami všeho, takže i našich výstav a prezenčních akcí.

Přesto se však přednášku podařilo přednést třeba návštěvníkům festivalu Týden AV ČR 2021 či studentům na některých popularizačních programech v průběhu těchto dvou let (celkem  10 prezentací pro asi 300 zájemců).

 

 

2019


Prosinec 2019

11.12. -Prezentace o J. Heyrovském pro účastníky slavnostního předávání Cen NF JH 2019 středoškolským studentům (70 účastníků).

10.12. - Krátká prezentace o J.Heyrovském v rámci slavnostního večera PřF UK v Praze u příležitosti 60. výročí Nobelovy ceny J. Heyrovského (300 účastníků).

Listopad 2019

V rámci TVT 2019 proběhlo 7 prezentací či komentovaných  prohlídek pro 250 zájemců (11.-17.11.).

Říjen 2019

23.10. -  Krátká prezentace pro žáky 8. tříd ze ZŠ Kladská Praha 2, v rámci programu chemických workshopů (22 žáků).

15.10.- prezentace pro návštěvníky tematického večera věnovaného 60. výročí udělení Nobelovy ceny J.Heyrvoskému organizovaného v Nostickém paláci pro Spolek Praha-Cáchy (50 účastníků).

Videozáznam  pořízený v rámci večera naleznete zde.

Září 2019

25.9. -  2 prezentace na stánku firmy Metrohm ČR, s.r.o. pro ca 80 návštěvníků,  na veletrhu LaborExpo 2019.

24.9. -  Krátká prezentace pro studenty z Gy Prostějov  v programu  Den (s) vědcem (20 osob).

Srpen 2019

26.8. -  přednáška pro účastníky chemického kurzu Neon v boru (10 osob).

Červen   2019

4.6.  - Gymnázium Strakonice:  3 přednášky o J. Heyrovském navštívilo 350 studentů vybraných ročníků školy.

Leden   2019

Přednáška pro 15 členů seniorského klubu přátel historie.


 

2018

 

Listopad   2018

1. listopadu 2018 - přednáška pro studenty VŠB-TU Ostrava (30 bakalářů) v  rámci programu TVT 2018.

7. listopadu 2018 - v budově  AV ČR, pro návštěvníky Týdne vědy a techniky 2018.  Přednáška K.Stejskalové o J. Heyrovském a jeho cestě za Nobelovou cenou (85 návštěvníků).

8. listopadu 2018  - u příležitosti Dne otevřených dveří ÚFCH JH  proběhla v sále ústavu přednáška K.Stejskalové o J. Heyrovském a jeho cestě za Nobelovou cenou (100 návštěvníků).

15. listopadu 2018 -  od 17 hodin, přednáška o J. Heyrovském a jeho životní cestě završené Nobelovou cenou,  v přednáškovém sále Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě (ul. A. V. Šembery 125) v rámci výstavy Zlaté české ruce i století (15 návštěvníků).

 

Říjen   2018

3.října 2018  - Přednáška o J. Heyrovském pro 50 studentů Gy Dašická Pardubice.

3.října 2018  - 2 přednášky o J. Heyrovském pro celkem 200 studentů Gy Mozartova Pardubice.

5. října  2018 (od 17:30 do 18:30,  v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1. V rámci Noci vědců Dr. K. Stejskalová přednesla přednášku o J. Heyrovském a jeho vědeckém i lidském životě (40 návštěvníků).

16.října  - Komentovaná prohlídka výstavy Příběh kapky o J. Heyrovském pro 25 studentů Gy Mozartova Pardubice.


Září   2018

24. září 2018  - Přednáška o J. Heyrovském pro žáky 8. A ZŠ Kladská, Praha 2 (22 posluchačů).

26. září 2018 -  Přednáška o J. Heyrovském pro žáky 8. B ZŠ Kladská, Praha 2 (19 posluchačů).

 

Srpen   2018

20.8. 2018 - Přednáška J. Heyrovský bádající, objevující pro posluchače letní školy NANO2018 v ÚFCH JH (30 žáků).

 

Červenec  2018

11.7.2018 - přednáška představující J.Heyrovského a polarografii pro žáky letní školy FyBich organizované firmou Contipro v  Orlických horách (20 žáků).

 

Květen  2018

22.5.2018 - V rámci Dne vědy pořádaného Gy a ZŠ J. Gutha-Jarkovského Praha 1 přednesla pro celkem 250 žáků školy Dr. K. Stejskalová 5 přednášek o Jaroslavu Heyrovském.

 

Březen 2018

22.3.2018 - Přednášku o J.Heyrovském pro žáky 8. B třídy ze ZŠ Kladská, Praha 2  (pro 23 posluchačů přednesla K. Stejskalová).


15.3.2018 - Přednášku o J.Heyrovském pro žáky 8. A třídy ze ZŠ Kladská, Praha 2  (pro 19 posluchačů přednesla K. Stejskalová).

 

Únor 2018

14. 2. 2018 - Jednu komentovanou prohlídku a dvě přednášky si  vyslechlo celkem 190 studentů střední školy GPOA Znojmo, kde bude výstava Příběh kapky nainstalovaná pro období 15.2.-26.3.2018 (přednesla K. Stejskalová).


Leden 2018

3. a 4. 1. 2018 - Jednu komentovanou prohlídku a dvě přednášky si  vyslechlo 150 studentů Gymnázia Český Krumlov, kde se 5.1.2018 výstava Příběh kapky na více než měsíc otevřela veřejnosti (přednesla K. Stejskalová).

 

2017


Prosinec 2017

5.12.2017 - Přednášku Jaroslav Heyrovský, bádající objevující v rámci programu Den(s) vědcem vyslechlo 55 studentů Gymnázia z Vlašimi (přednesla K. Stejskalová).


Listopad 2017

15.11. 2017 - Dvě přednášky o J.Heyrovském vyslechlo celkem 90 žáků vybraných ročníků Gymnázia Bílikova Bratislava a SPŠCH Bratislava (přednesla K. Stejskalová).

 

Červen 2017

6., 13. a  20.6 2017 - 12 komentovaných prohlídek v rámci programu Dny chemie s Nobelistou (společně uspořádala Knihovna chemie PřF UK a ÚFCH JH - výstava Příběh kapky)  navštívilo 180 středoškoláků s pedagogy z 12 různých škol z celé ČR (přednesla K. Stejskalová).

¨

2.6.2017 - V rámci programu organizovaného pro Gymnázium J.Kainara v Hlučíně,  přednášku o J.Heyrovském vyslechlo 45 žáků a studentů s pedagogy (přednesla K. Stejskalová).


Březen 2017

 

28.3.2017 - U příležitosti 50. výročí úmrtí J. Heyrovského k nám do ústavu na 2 přednášky (od 9:30 a 11 hodin) zavítali žáci tercií a kvint z Gy J.Heyrovského z Prahy 13 (230 účastníků; přednesla K. Stejskalová).


27.3. 2017 -  Den 50. výročí odchodu J. Heyrovského ( + 27.3.1967)

Přednášku a komentovanou prohlídku expozice Příběh kapky v Gymnáziu Jeronýmova v Liberci navštívili pedagogové (účastníci 12. metodického dne v projektu TechUp) a vybraní studenti Ch semináře (ca 30 účastníků; přednesla K. Stejskalová).

 

 

 

2016


Prosinec 2016

 

13.12.2016 - Slavnostní předání Cen NF J. Heyrovského středoškolským studentům. Přednesena krátká přednáška o J.Heyrovském a polarografii (K. Stejskalová) (70 účastníků slavnostního shromáždění).

 

Přednáška Jaroslav Heyrovský, bádající objevující (v jednodušší  verzi pro žáky 2. stupně ZŠ) přednesla K. Stejskalová žákům sobotních  experimentálních kursů (a jejich rodičům) s názvem  Cesta za Nobelovkou, kurz 3 proběhl totiž právě v den udílení Nobelových cen ve Stockholmu, tj.  v sobotu 10.12. (27 účastníků).

 

Přednáška  Jaroslav Heyrovský, objevitel a vědec (K.Stejskalová) pro veřejnost na PřF UK v Praze 2 (Albertov, Hlavova 8) v rámci přednáškových Chemických úterků pro veřejnost, dne 6.12.2016 od 17 hodin v posluchárně CH  (20 zájemců).


Listopad 2016

10.11. v rámci DOD - přednáška Jaroslav Heyrovský, bádající objevující (pro studenty z Gy České Budějovice - 15 studentů).

 

Říjen 2016

5.10. Přednášku Jaroslav Heyrovský, bádající objevující si vyslechlo 40 studentů Ak. gymnázia Štěpánská, u příležitosti oslav 460. výročí školy.  J.Heyrovský byl totiž mj. absolventem tohoto gymnázia.

 

Září 2016

16.9.- komorní přednáška o J.Heyrovském pro seniory z Prahy 8 (organizoval DDM Praha 8 a Centrum pro seniory ROSA z Prahy 8, účast 7 seniorů).

 

30.9. - Velká aula Karolina  UK v Praze - Alumni sraz 2016, Společné inspirace vědy a hudby: Jaroslav Heyrovský a Praha. V každoročním programu věnovaném úzkému vztahu vědy a umění letos vystoupila Květa Stejskalová a Jiří Barek (téma J. Heyrovský a jeho aktivní vztah k  hudbě) a Jaroslav Svěcený spolu s Miloslavem Klausem, kteří interpretovali výběr skladeb pro housle a kytaru ilustrujících téma J. Heyrovský a hudba (program). (ca 260 účastníků; fotogalerie večera)

 

Červen 2016

11.6.- komentované prohlídky výstavy na Muzejní noci 2016 - PřF UK, Albertov 6 - 1. patro, Praha 2; od 19 hodin do 01 hodin celkem  realizováno  10 komentovaných prohlídek výstavy (každá v rozsahu ca 30-40 minut) pro 150 návštěvníků.

 

Duben 2016

19.4. - se v prostoru expozice ve Zlíně  uskutečnilo pět hodinových komentovaných prohlídek pro zájemce ze 2 Gy ze Zlína a  SPŠCh z Otrokovic - Den (s) Nobelistou (účast 150 studentů s pedagogy)

 

Březen 2016

16.3. - výstava ve Zlíně otevřena komentovanou prohlídkou výstavy (účast 30 zájemců).

 

Leden 2016

12.1. - vernisáž výstavy Příběh kapky v Gymnáziu Uherské Hradiště; přednášku o J. Heyovském navštívili vybraní  žáci gymnázia (přírodovědné semináře) se svými pedagogy (65 účastníků).

 

 

2015


Prosinec 2015

8.12.- Praha ÚFCH JH, přednáška u příležitosti  křtu knihy Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského (45 účastníků).

10.12. - Sience Café Zlín (Univerzita  T.Bati), přednášku navštívilo 25 návštěvníků.

16.12. -slavnostní předání Cen NF J.Heyrovského za rok 2015, přednáška představující J.Heyrovského  hostům slavnostního ceremoniálu  (65 hostů).

 

 

Listopad 2015

4.11. - Tři přednášky o Jaroslavu Heyrovském přednesla Dr. K. Stejskalová v rámci zahánení výstavy v Prostějově (7. třída, 3.ročníky a veřejnost na vernisáži - celkem 125 návštěvníků).

12.11.- v podvečer přednesena přednáška J.H.bádajíci objevující pro zájemce, kteří navštívili DOD 2015 (20 zájemců).

25.11. - Gymnázium Brandýs n. Labem, 3 přednášky Jaroslav Heyrovský bádající, objevující navštívilo celkem 80 studentů.

 

Říjen 2015

Přednáška "Jaroslav Heyrovský bádající objevující" pro žáky ZŠ Litvínovská 500 z Prahy 9 v rámci Exkurzního dne II. stupně ZŠ, téma Osobnosti (25 účastníků dopoledního programu "Cesta za Nobelovkou").

 

 

Květen 2015

Přednáška "Jaroslav Heyrovský bádající objevující" pro žáky  Gy Mozartova Pardubice - Den vědců (14.5.2015) (35 účastníků).

 

2014

 

Prosinec

Dvě přednášky "Jaroslav Heyrovský bádající objevující" byly předneseny  pro žáky  Gy J.Heyrovského z Prahy 5  (15.12.2014 - ca 130 účastníků z několika tříd gymnázia).

 

Listopad

Osm komentovaných hodinových prohlídek výstavy Příběh kapky ve Vítově  navštívilo celkem 175 žáků z Gy Vítkov a Mendelova Gy v Opavě (18. a 19.11.2014).

 

Říjen

Přednáška Jaroslav Heyrovský bádající objevující pro žáky  Gy J.Heyrovského z Prahy 5

(30 účastníků).

 

2013

 

Říjen


21.10.2013 od 9:45  - SUPŠS Železný Brod, přednáška pro žáky oboru Aplikovaná chemie (55 studentů) v rámci zahájení 13. výstavy Příběh kapky (pozvánka).

 

Červen


21.6.2013 - přednáška pro studenty 3. ročníků Gy Arabská (ca 35 studentů). Organizováno v rámci návštěvy výstavy Sklo a Design přístupné v ÚFCH JH v čevnu 2013.

 

 

Květen

 

16.5. 2013 - přednáška v Technickém muzeu Brno - pro studenty Gy Integra z Brna, návštěvníky výstavy "Vynálezy a vynálezci"  (11 osob).Březen

 

19.3. 2013 - přednáška v Technickém muzeu Brno - pro studenty SOU z Břeclavi, návštěvníky výstavy "Vynálezy a vynálezci" a několik pracovníků TMB (25 osob).

 


14.3. 2013

3 přednáškami pro žáky ze 6 tříd (140 žáků) Biskupského gymnázia ze Žďáru n.Sázavou byla zahájena výstava Příběh kapky instalovaná v budově školy (pozvánka na přednášku).

 

2012

 

Listopad

 

8. a 9.11.2012

Dvě přednášky pro celkem 65 studentů a pedagogů (Biskupské Gy Žďár n.Sázavou, Gy Sladkovského Praha 3 a Gy Chomutov).

Program byl organizován v rámci programu Dnů otevřených dveří ÚFCH JH během Týdne vědy a techniky 2012.

 
 

Září

11.9.2012

Přednáška pro žáky 4. ročníku SPŠS ze Železného  Brodu (obor analytická chemie a  životní prostředí, 16 zájemců). Přednášku si vyslechli v rámci  programu Seznamujeme se s vědou - dnes na téma elektrochemie.

 

Červen

 

20.6.2012

Čtyři přednášky pro celkem 245 žáků (ze 6.-9. tříd) ze 6 škol z Teplic: ZŠ Na Stínadlech, ZŠ U nových lázní, ZŠ Metelkovo náměstí, ZŠ Maxe Švabinského, ZŠ Koperníkova, ZŠ Bílá cesta.

Program byl organizován v rámci výstavy Příběh kapky instalované  v aule ZŠ Koperníkova v Teplicích.

 

Květen

 

28.5.2012

Přednáška pro F-Ch seminář studentů Gymnázia Arabská (17 účastníků,přednášku si vyslechli v rámci  programu Seznamujeme se s vědou - dnes na téma elektrochemie....viz fotogalerie z návštěvy ÚFCH JH.

 

22.5.2012

Přednášky pro žáky ZŠ Koperníkova (7.-9. třídy, 70 návštěvníků) v rámci zahájení výstavy Příběh kapky, která bude až do 28.6.2012 otevřena v pavilonu "A"  ZŠ Koperníkova v Teplicích. 


2.5.2012

Přednáška pro studenty 4 tříd SZŠ Alšova z Prahy 1 (ca 80  návštěvníků programu popularizačních přednášek ÚFCH JH s podtitulem Za vědou k nám 2012)

 

Leden


17.1.2012

Přednáška pro studenty 2 tříd Gymnázia v Děčíne (ca 50),  návštěvníky výstavy Příběh kapky v Malém sále FJFI ČVUT v Děčíně.

 
 

2011

 

Prosinec


1.12.2011

Tři samostatné přednášky pro studenty 4 tříd SPŠ a 2 tříd ZŠ, návštěvníky výstavy v SPŠ v Ústí nad Labem (ca 115 návštěvníků).

 

Listopad


4.11.2011

Přednáška pro studenty Gymnázia  v Děčíně, návštěvníky DOD v ÚFCH JH (ca 60 účastníků), v rámci programu Rok chemie 2011.

 

Duben

 

29.4.2011

Přednáška pro primu Gymnázia Litoměřická z Prahy 9 (30 účastníků), v rámci programu Rok chemie 2011.

 

20.4.2011 (zkrácená verze přednášky v rámci půldenního programu o vědě v ÚFCH JH)

Program  pro tercii a kvartu Gymnázia T. Manna z Prahy 8 (26 studentů s pedagogy), v rámci programu Rok chemie 2011.

 

Březen

 

29.3.2011;  12-14 hodin.

Přednáška pro 1. ročník SŠZ Alšova, Praha 1 (15 studentů), v rámci programu Rok chemie 2011.

 

Leden


26.1.2011

V rámci výstavy jsme přednesli dvě přednášky o J. Heyrovském návštěvníkům expozice v Grabově vile: žákům ZŠ Bohumila Hrabala z Prahy 8 a studentům SZŠ v Alšově ulici z Prahy 1 (celkem 45 zájemců).

 
 

2010

 

Prosinec

 

8.12.2010;  14-16 hodin.

Přednáška pro ca 25 návštěvníků akademického přednáškového cyklu Nebojte se vědy v budově AV ČR na Národní třídě.

 
 

Listopad

 

3.11.2010 v 13:15 hodin.

Přednášku navštívilo 45 studentů s pedagogy (Gymnázium ve Vlašimi) v rámci programu DOD 2010.

 

Červen

 

2.6.2010 v 15:30 hodin.

Přednášku navštívilo 25 studentů či zaměstnanců Ústavu analytické či fyzikální chemie PřF U. Palackého v Olomouci:30

 

17.6.2010 v 10 a 12 hodin.

Dvě přednášky navštívilo celkem okolo 100 žáků,  studentů či zájemců z veřejnosti (PřF Univerzity Palackého v Olomouci v rámci programu každoročního Přírodovědného jarmarku).

 

Duben

 

27.4.2010 od 9:00 hodin.

Přednášku navštívilo celkem 90 studentů a pedagogů (4 třídy ze SŠZ na Alšově nábř., Praha 1).

 

21.4.2010 od 10:00 hodin.

Přednášku navštívilo celkem 35 studentů a pedagogů (Akce pro studenty 2. a 3.ročníků Biskupského Gymnázia ze Žďáru nad Sázavou doplněná o program exkursí a popularizační přednášky z oboru fyzikální chemie).

 

14.4. 2010 od 9:30 hodin.

Přednášku navštívilo 25 studentů s pedagogem (GY Litoměřecká, septima).

 
 

Březen


4.3.2010 od 13 hodin.

Přednášku navštívilo 45 studentů s pedagogem (GY J.Keplera Praha 6).

 

15.3.2010 od 8:30 hodin.

Přednášku navštívilo 30 studentů s pedagogem (GY Litoměřická, oktáva)Únor

16.2.2010 od 10:30 hodin.

Přednášku navštívilo 25 studentů s pedagogem (GY Postupická Praha 4).
 

Leden


19.1.2010 od 10 hodin.

Přednášku navštívilo 75 studentů s pedagogy (GY ALTIS Praha;  SPŠ strojní Betlémská Praha 1).

 

21.1.2010 od 9:00 hodin.

Přednášku navštívilo 45 studentů s pedagogy (GY PORG Praha 8).

 

26.1.2010 od 15 hodin.

Přednáška  v rámci pořadu Setkání třetího věku (25 seniorů, spoluorganizátor Odbor kultury MČ Prahy 8).

 
 

2009

 

Prosinec


15.12.2009 od 9 hodin a  od 15:30  hodin ( v rámci předávání cen NFJH za rok 2009 středoškolským studentům - více o programu slavnostního aktu  -zde, fotogalerie - zde).

Dvě přenášky si vyslechlo a zhlédlo  celkem 210 zájemců (GY J. Heyrovského v Praze 5; EKO GY v Praze 10; účastníci slavnostního  aktu  pořádaného NFJH).

 

Listopad


Středa 18.11. 2009 od 9:30 hodin a 11 hodin.

Dvě přednášky navštívilo celkem 225 studentů. (MSŠCH Praha1,  ZŠ  Brána jazyků Praha 1;  GY Jižní Město).

 

2. 11. 2009 odpoledne v 12:45 se uskutečnila přednáška pro ca 60  studentů  v Gymnáziu Terezy Novákové v Brně Řečkovicích.  K. Stejskalová navštívila školu u příležitosti své večerní přednášky na brněnské Hvězdárně, kterou navštívilo rovněž ca 60 zájemců.

 

Říjen


13.10.2009 -  od 10 hodin a od 11:30 hodin.

Dvě přednášky navštívilo celkem 270 studentů. (GY ALTIS Praha 4; GY Pernerova Praha 8; GY Již. Město Praha 4; SPŠ ST Panská, Praha 1)


 

07_NP_10_12_2008.JPG

Ilustrační foto z přednášky pro veřejnost, která se uskutečnila 10.12.2008,
tedy u příležitosti 49. výročí udělení Nobelovy ceny J.Heyrovskému.

 
Zajímá nás Váš názor, pokud navštívíte výstavu anebo alespoň její stránky.

Podělte se o své dojmy - KNIHA NÁVŠTĚV.

Děkujeme.
 

Organizátor


UFCH JH-Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

3 nástroje-Tři nástroje akademického pracoviště jako odpověď na otázku, jak účinně zapojit mladou generaci do vědy a výzkumu

Partneři


AV CR-Akademie věd České republiky

DataApex s.r.o.-DataApex s.r.o.

Hvězdárna Brno-Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědecká fakulta UK v Praze-Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze

Univerzita Pardubice-Univerzita Pardubice

Nadační fond Jaroslava Heyrovského-Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Sigma Aldrich-Sigma Aldrich

Merck spol. s r. o.-Merck spol. s r. o.

Praha 8-MČ Praha 8

Československý časopis pro fyziku-Československý časopis pro fyziku

Nanopin-Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství NANOPIN

ATG s.r.o.-ATG s.r.o.

MFF UK-MFF UK

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci-Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

SPŠCHG Akademika Heyrovského v Ostravě-SPŠCHG Akademika Heyrovského v Ostravě

Bochemie Group-Bochemie Group

BorsodChem MCHZ, s.r.o.-BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o.-Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o.

Muzeum Vysočiny Jihlava-Muzeum Vysočiny Jihlava

Střední průmyslová škola  v Ústí nad Labem-Střední průmyslová škola  v Ústí nad Labem

Spolchemie-Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie), a.s.

Pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně-Pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně (Katedra softwarového inženýrství v ekonomii)

Základní škola Koperníkova v Teplicích-Základní škola Koperníkova v Teplicích

Biskupské gymnázium-Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod-Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

Vítkov-Oficiální stránky města Vítkov

Gymnázium J.Heyrovského-Gymnázium J.Heyrovského

Gymnázium Mozartova Pardubice-Gymnázium Mozartova Pardubice

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova-Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Gymnázium Uherské Hradiště-Gymnázium Uherské Hradiště

Fakulta technologická  Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta technologická 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova-Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova
Liberec
O výstavě | Info pro návštěvníky | Doprovodné akce | Fotografie | Videa | Partneři | Pro školy | Autorský tým | Kniha návštěv | Napsali o nás
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB TOPlist